Otázky a odpovědi

Zaručuje certifikát Solar Keymark kvalitu solárních kolektorů?

Nikoliv. Certifikát Solar Keymark musí mít veškeré kolektory na evropském trhu, tzn. tímto certifikátem disponují i ty nejhorší kolektory, které dodají pouze minimum tepla a splňují jen minimální požadavky na výkon a životnost. Důležité jsou parametry, které se v protokolu od cerfitikace nacházejí - zejména konverzní faktor, součinitelé tepelné ztráty kolektoru, IAM faktor a další.... Díky těmto údajům je možné provést srovnání tepelných zisků kolektorů různých značek.

Lidé nakupují zrakem: nejlevnější a nejhorší kolektor na trhu je vzhledově často velice podobný až stejný, jako ten nejdražší a nejvýkonější kolektor. Rozdíly jsou na první pohled pro laika k nerozeznání. Ten hlavní rozdíl je v hydraulice kolektoru v zakrytované a izolované části sběrače, v použitých materiálech, náplni Heat-Pipe trubice, pájení spojů stříbrem, atd...

 

Jaká je životnost solárních kolektorů Apricus®?

Průměrná životnost solárních kolektorů Apricus® je více jak 25let. Životnost ovlivňuje několik faktorů, které nemusí být na první pohled zřejmé, nicméně z pohledu životnosti hrají zásadní roli:

Kvalita skleněných vakuových trubic. Při výrobě je důležité, aby v trubicích nevznikalo žádné pnutí a sklo bylo bez vzduchových bublin. Pokud nejsou trubice správně vyrobeny, dochází již po velmi krátké době k úniku vakua a je zapotřebí výměna trubice. Kvalita Heat Pipe trubic. U Heat Pipe trubic je velmi důležitá čistota mědi, ze které jsou vyrobeny. Při použití mědi nižší čistoty dochází k tomu, že v průběhu několika let (3-5 let) způsobí nečistoty v mědi vniknutí vzduchu do trubice. V kondenzační baňce (horní rozšířený konec trubice) se vytvoří vzduchová bublina, kvůli které nebude již trubice schopná přenášet teplo a kolektor tak přestane fungovat. Konstrukce a materiál měděného výměníku. Běžné solární kolektory disponují výměníkem s více jak 60 pájenými spoji. Kvůli každodenním teplotním rozdílům, kterým musí výměník odolávat, jsou tyto spoje velmi zatěžovány. Kolektory Apricus® oproti ostatním výrobcům využívají výměníku, který má celkem pouze 4 - 6 pájených spojů, dle velikosti kolektoru. Díky tomu má výměník výrazně delší životnost, což se ve výsledku pozitivně projeví na životnosti celého kolektoru. Materiál rámu, krytu sběrače a držáků trubic. Montážní rám kolektoru Apricus je vyroben znerezové oceli třídy 439, díky čemuž je zajištěna pevnost a velmi dlouhá životnost. Kryt sběrače je vyroben z překládaného hliníku tloušťky 0,8mm a držáky trubic z UV stabilní pryže a nerezových úchytů (ostatní kolektory mají většinou držáky z plastu, který na slunci v průběhu let křehne a ztrácí pevnost), což opět přispívá k dlouhé životnosti kolektoru. Vždy vyžadujte od prodejce konkrétní informace o konstrukci a životnosti kolektoru.

 

Jak velký solární kolektor potřebuji?

Potřebná velikost solárního kolektoru se odvíjí zejména od jeho výkonu. Dle našich zkušeností je optimální použít jeden solární kolektor Apricus® AP-20 pro ohřev 200 litrového zásobníku vody (1 kolektor Apricus® AP-30 pro ohřev 300 litrového zásobníku a podobně). V tomto případě je provoz systému vyvážený a s nejrychlejší návratností, protože dochází k minimálním přebytkům v průběhu léta a je tak efektivně využita veškerá vyrobená energie. Výše uvedené platí za předpokladu orientace kolektoru na jih (popř. mírné odchylky od jihu).  

Volba velikosti celého solárního systému musí vycházet zejména z potřeby teplé vody, plánovaném využití solárního systému (ohřev teplé užitkové vody, přitápění, ohřev bazénu) a dalších požadavků. Až po důkladném zvážení všech okolností je možné navrhnout solární systém, který bude odpovídat energetickým potřebám domácnosti. Dle normy je to  50 - 80 litrů horké vody na osobu / den. 

Proč ostatní společnosti nabízejí jiný počet vakuových trubic pro stejně velkou solární nádrž?

Důvodem jsou výrazné rozdíly ve výkonu trubicových kolektorů a často i neznalost faktorů, které je nutné zvážit při dimenzování solární systému. Jako příklad uveďme solární systém s 200 litrovým zásobníkem vody. Zatímco k ohřevu tohoto množství vody vystačí jeden kolektor Apricus® AP-20 u jiných značek kolektorů je zapotřebí použít až o 50% víc trubic, aby bylo dosaženo stejného výkonu.

 Před zakoupením solárního systému důrazně doporučujeme vyžádat si od prodejce výkonové parametry a doložit reference, že systém dané konfigurace reálně funguje v průběhu celého roku.

 

 Zkrátí se doba návratnosti solárního systému, pokud si zakoupím více kolektorů?

Obecně se nedá říci, že větší počet kolektorů znamená kratší dobu návratnosti. Důležité je vždy vycházet zpotřeb teplé vody domácnosti.

Solární systémy Sunheat, jsou vždy navrhnuty pro vyvážený provoz s minimálními přebytky v letních měsících. V tomto případě je návratnost nejkratší, protože je veškeré teplo spotřebováno. Pokud by se zvýšil počet kolektorů, došlo by sice ke zvýšení tepelných zisků, ale domácnost by je nebyla schopna spotřebovat, tím pádem by další kolektor byl zbytečný a návratnost by naopak prodloužil, protože by se zvýšily náklady na pořízení systému a vyrobené teplo by nebylo efektivně využito. Výjimkou je zvýšení počtu trubic z důvodu odklonu kolektoru od jihu nebo z důvodu nepříznivého sklonu střechy.

  

Má smysl pořizovat si solární systém i pro přitápění?

Solární systém s přitápěním má smysl pouze tehdy, pokud investor disponuje bazénem, který by solárním systémem vyhříval. V přechodných obdobích (podzim, zima, jaro) se tak využije tepelných přebytků k přitápění a přes léto k ohřevu bazénu. Pokud by investor bazén neměl, solární systém by v létě produkoval značné přebytky, přehříval by se a snižovala by se jeho životnost. Řešením je použít chladič, popř. vytápět místnosti, které přes léto nejsou využívány, aby se systém vychladil. Je ale zřejmé, že tak či onak by se velká část vyrobeného tepla nespotřebovala a návratnost systému by se prodloužila.

 Pokud se rozhodnete pořídit si solární systém i pro přitápění, je nutné, aby byla kapacita nádrže dostatečná a bylo nainstalováno i odpovídající kolektorové pole. Systém s 300litrovým zásobníkem a jedním 30 trubicovým kolektorem na přitápění ve většině případů nestačí. Veškerá energie se využije na ohřev teplé užitkové vody. Pamatujte, že primárně musí solární systém pokrýt spotřebu teplé užitkové vody a až z následných přebytků je možné přitápět či ohřívat bazén. K přesnému nadimenzování solátního topného systému je nutné o objektu vědět: typ vytápění (litinové radiátory, deskové radiátory, vodní podlahové topení, kapilární rohože,...), plocha vytápěného objektu, typ a stupeň zateplení objektu - tepelné ztráty, požadovaná teplota v objektu, typ a tepelné ztráty oken a jejich počet, vlhkost objektu atd...

Obecně se nedá říci, jak velký systém pro přitápění musí být - vždy je třeba systém navrhnout dle konkrétní situace tak, aby odpovídal potřebám investora.