jak si vybrat sluneční kolektor

Protože nejsme v nejvýhodnějším slunečním pásmu, je třeba maximálně využít sluneční energii a k tomu je nutné se zorientovat jak v typech, tak modelech a provedení kolektorů. Ne každý kolektor je vhodný jak pro naše zeměpisné pásmo, tak svou kvalitou s možností celoročního provozu. Zajisté se ptáte, jaký kolektor bude pro Vás nejvýhodnější, odpověď na tuto otázku není tak jednoznačná, jak byste možná očekávali. Proto zde uvedeme stručné rozdělení základních typů termických kolektorů. Následně si budete moci udělat obrázek o tom kolektoru, který bude mít nejlepší využití právě pro Váš typ provozu a to jak do výkonu tak i účinnosti. Nyní si vysvětlíme klady a zápory jednotlivých solárních kolektorů a bude jen na Vás, jaký si vyberete.

Pro celoroční provoz je ideální úhel střechy 42° - 50° směr JIH, nebo 3° - 10° jihozápadě. Pro zvýšení zisku kolektorů v zimním období se doporučuje sklon kolektoru kolem 70°, ale není vyjímkou ani montáž na stěnu domu, kde je úhel 90°. Nabízíme pevné uchycovací moduly na všechny typy střech.

Plochý deskový kolektor

 • Klady: cenově nejvýhodnější, vysoká účinnost v letních měsících při slunečním svitu. Při kvalitní výrobě dlouhá životnost kolektoru.
 • Zápory: v zimním období je skoro nulová účinnost. Ochlazovaná plocha skla odebere veškeré získané teplo, takže do systému nedodá žádné tepelné kalorie. Nedokáže přijímat difusní záření (např.: je-li slunce za mraky, ale jinak je dobrá jasnost) Nutno odebírat přebytečné teplo. Které se provádí například ohřevem bazénu, nebo zakrytím kolektoru před slunečnímy paprsky. Při větším poškození kolektoru (prasklé borosilikátové sklo) se musí vyměnit celý kolektor.
 • Poznámka: vhodné k sezónnímu užívaní na rekreačních objektech, na ohřev bazénu atd... Vletním období přebytky tepla a vzimním období nedodává do systému skoro žádné tepelné kalorie.

Plochý deskový vakuový kolektor

 • Klady: vysoká účinnost v letních měsících při slunečním svitu. Díky vakuovému provedení jsou absorpční plochy kolektoru schopny pracovat i při nižších teplotách. Při jasném počasí i při mrazivých teplotách dokáže do systému dodat tepelné kalorie. Dokáže přijímat difusní záření (např.: je-li slunce za mraky, ale jinak je dobrá jasnost). Při kvalitní výrobě dlouhá životnost kolektoru.
 • Zápory: vyšší pořizovací cena oproti předchozímu typu kolektoru. Nutno odebírat přebytečné teplo. Které se provádí například ohřevem bazénu, nebo zakrytím kolektoru před slunečnímy paprsky. Obtížnější udržení vakua po celé ploše kolektoru. Při větším poškození kolektoru (prasklé borosilikátové sklo) se musí vyměnit celý kolektor.
 • Poznámka: vhodné k celoročnímu provozu

Vakuový trubicový kolektor (heat-pipe)

 • Klady: vyrovnanější výkonnostní diagram jak během roku, tak během dne. Zejména v ranních a večerních hodinách dodáva do systému značně větší tepelné kalorie, než je tomu u jiných typů kolektoru. To znamená že v zimním období, kdy je největší potřeba tepla, dodává kolektor do systému větší množství tepla, než je tomu u plochého kolektoru. Při poškození vakuové trubice (např. velké krupobití) se nemusí systém odvzdušňovat, vypouštět, ani demontovat. Pouze se vysune samostatná vakuová trubice a nasune se nepoškozená. Díky absorpční vrstvě na bázi Tinoxu a dvojitým skleněným trubicím izolovaným vakuem je tento kolektor schopen pracovat i v nepřímém slunečním světle (difusní záření), nebo při teplotách hluboko pod bodem mrazu !!! Při kvalitní výrobě heat-pipe trubice a dobrého styku trubice a sběrného potrubí, velice účinný přenos tepla.
 • Zápory: vyšší pořizovací náklady, o něco nižší účinnost v letních měsících oproti deskovému kolektoru. Pří nekvalitní výrobě čí stárnutím kolektoru může vzniknout nedostatečný kontakt (přenos) mezi heat-pipe a sběrným potrubím. Naše kolektory dodáváme se speciální teplovodivou pastou. Která zamezuje snížení přenosivosti tepla a oxidaci.
 • Poznámka: vhodné k celoročnímu provozu. Pro naše zeměpisné pásmo jeden z nejúčinějších kolektorů.

Vakuový trubicový kolektor (U-pipe)

 • U_pipeKlady: podobné klady a parametry jako heat-pipe kolektoru. Díky protékání primární nemrznoucí kapaliny odpadá možnost špatného přenosu absorbovaného tepla z heat-pipe do sběrného potrubí. Nejvyrovnanější výkonnová charakteristika jak během dne, tak během roku.
 • Zápory: nutno správně nadimenzovat výkon celého systému. Jinak může docházet ke zplynování primární kapaliny a tím pádem k pozastavení přenosu tepla.
 • Poznámka: při správném nadimenzování soustavy (nepřehřívání systému), celoročně nejúčinější způsob získávání tepla. Pro naše zeměpisné pásmo jeden z nejúčinějších kolektorů.